About US ESI

Quick Facts

      ก่อตั้งในปี 2554 นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์ตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ออกแบบและจัดสร้างระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพมลพิษในอากาศทั้งในรูปแบบสถานีถาวร กึ่งถาวร และแบบเคลื่อนที่ เครื่องมือตรวจวัดทางอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพวัสดุหรือชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบการกัดกร่อน เครื่องทดสอบความหนืดของยาง ฯลฯ

      นอกจากนี้ ESI ยังมีสินค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ การประชุม การศึกษา ฯลฯ เช่น Smart Interactive LED Monitor HandheldTablet DigitalSignage Smart Podium เป็นต้น พร้อมออกแบบและติดตั้งระบบห้องประชุมหรือห้องเรียนอัจริยะแบบครบวงจรเพื่อยกระดับรูปแบบการเรียนการสอนและการสื่อสารของภาคธุรกิจต่างๆ ให้ทันสมัย ฉับไว และน่าสนใจมากขึ้น

      คุณภาพสินค้าและบริการอันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นนโยบายคุณภาพที่บริษัทคำนึงถึงและเอาใจใส่ในทุกกระบวนการทำงาน นับตั้งแต่ก้าวย่างแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 จนกระทั่งได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมี Burea Veritas Certification (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้ตรวจประเมินและะผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน UKAS และ NAC เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

moncler schweiz moncler online shop

International Standardization Organization

      ESI เรามุ่งมั่น ทุ่มเท และสร้างสรรค์การบริหารจัดการภายในองค์กรให้ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยมีเป้าหมายหลักคือ ความพึงพอใจจากลูกค้าหรือผู้รับบริการทั้งภายใน และนอกองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารและพนักงาน ทำให้ ESI ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบ บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมี Bureau Veritas เป็นผู้ให้การรับรอง ผลแห่งความทุ่มเท พยายาม และคงรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ให้ยั่งยื่น เพื่อเป็นหลักประกัน กับลูกค้าและผู้รับบริการจากESI ว่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้ระดับมาตรฐานสากล เราจึง ขอการันตีท่านด้วยใบรับรอง ISO 9001:2008 จาก 2 สถาบัน คือ UKAS และ NAC ซึ่งได้ รับมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556

Corporate Social Responsibility

      ด้วยการตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความสมัครใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน อาสาช่วย เหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา และลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน ESI มุ่งหวังที่จะสร้าง "จิตสาธารณะ" และคุณลักษณะ อื่นๆ อีกมากมายผ่านกิจกรรม CSR

Software

      ซอต์ฟแวร์ของเราได้รับการดูแลและปรับปรุงอยู่เสมอ คุณจึงมั่นใจได้ ในเรื่อง ของความเที่ยงตรงของข้อมูล และ ซอต์ฟแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่าง่ายดาย

Service

      การบริการ คือหัวใจของเรา พนักงาน ฝ่าย Service ของ ESI รู้จักผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นอย่างดี คุณจึงมั่นใจได้ว่า การซ่อมบำรุง,ตรวจเช็ค และอื่นๆ จะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ourteam

Ruknung Phaholyothin
Bannat Nakhaphan
Surawee Ponrit
Nakrob Thepbandan
Teradaj SangThong