NEWS

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รับฟังรายงานมาตรการและการบริหารจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)​

 "นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหาร นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รับฟังรายงานมาตรการและการบริหารจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.