NEWS

ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินดิเกรทเตอร์ จำกัด ได้บริหารจัดการศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังและทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เ