เครื่องวิเคราะห์ไฮโดรคาร์บอน (HC)

Web ID: 11

HC

Type: Ambient Air Quality Monitoring

จุดเด่น

  • หน้าจอแสดงไดอะแกรมการทำงานของระบบเป็น Real-time ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด
  • เครื่องเป็น Web Server สามารถเข้าไปตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง การตั้งค่า การสั่ง Calibration แสดงผลการตรวจวัดเป็น Real-time หรือดึงข้อมูลการตรวจวัด โดยผ่าน Internet Web Browser ได้ง่ายและสะดวกมาก จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง IOS และ Android
  • มีพอร์ท RS232 / RS422, พอร์ท USB และพอร์ท TCP/IP Ethernet

 

คุณลักษณะเฉพาะ

  • ตรวจวัด THC, Methane และ Non-Methane
  • เทคนิค Flame Ionization Detection (FID)
  • ช่วงการตรวจวัด  0 - 1000 ppm
  • ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้ 0.05 ppm
  • Zero drift น้อยกว่า 0.1 ppm/7 วัน
  • Span drift น้อยกว่า 1 %/7 วัน

AC32M

NOx

Read More

AS32M

NO2

Read More

AF22M

SO2

Read More

O342M

O3

Read More

MIR 9000H

Hot Wet Multi-Gas Analyzer Model MIR 9000H

Read More

MIR 9000 Blue Box

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 Blue Box

Read More

HOFI

Hot WetSampling System Model HOFI

Read More

CLD

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 CLD

Read More