เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายกลุ่ม BTEX

Web ID: 12

BTEX

Type: Ambient Air Quality Monitoring

จุดเด่น

 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา (Rack 19" / 3U)
 • หน้าจอแสดงไดอะแกรมการทำงานของระบบเป็น Real-time ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด
 • เครื่องเป็น Web Server สามารถเข้าไปตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง การตั้งค่า การสั่ง Calibration แสดงผลการตรวจวัดเป็น Real-time หรือดึงข้อมูลการตรวจวัด โดยผ่าน Internet Web Browser ได้ง่ายและสะดวกมาก จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง IOS และ Android
 • มีพอร์ท RS232 / RS422, พอร์ท USB และพอร์ท TCP/IP Ethernet

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 • ตรวจวัด Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m+p-Xylene, o-Xylene และ 1,3 Butadiene
 • เทคนิค Gas Chromatography (GC)
 • ช่วงการตรวจวัด  0 - 1000 µg/m3
 • ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้ 0.05 µg/m3 Benzene
 • Memory effect 4% ที่ 15 วัน
 • Long-term Span drift 4 %/15 วัน

 

ความสอดคล้องมาตรฐาน (Compliant)

 • TUV Compliant following EN14662-3

 

 

 

 

 

 

AC32M

NOx

Read More

AS32M

NO2

Read More

AF22M

SO2

Read More

O342M

O3

Read More

MIR 9000H

Hot Wet Multi-Gas Analyzer Model MIR 9000H

Read More

MIR 9000 Blue Box

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 Blue Box

Read More

HOFI

Hot WetSampling System Model HOFI

Read More

CLD

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 CLD

Read More