เครื่องกำเนิดอากาศบริสุทธิ์(Zero Air Generator)

Web ID: 14

Zero Air Generator

Type: Ambient Air Quality Monitoring

จุดเด่น

  • สามารถกำเนิดอากาศบริสุทธิ์ได้สูงถึง 20 ลิตรต่อนาที
  • มี Compressor อยู่ภายในเครื่อง พร้อมควบคุมแรงดัน
  • มีระบบกำจัดน้ำโดยอัตโนมัติ

 

คุณลักษณะเฉพาะ

  • ขจัดก๊าซ NO, NO2, NOx, SO2, O3, H2S น้อยกว่า 0.5 ppb
  • มี Option ขจัดก๊าซ COน้อยกว่า 25 ppb
  • มี Option ขจัดไฮโดรคาร์บอน (HC) น้อยกว่า 20 ppb

 

AC32M

NOx

Read More

AS32M

NO2

Read More

AF22M

SO2

Read More

O342M

O3

Read More

MIR 9000H

Hot Wet Multi-Gas Analyzer Model MIR 9000H

Read More

MIR 9000 Blue Box

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 Blue Box

Read More

HOFI

Hot WetSampling System Model HOFI

Read More

CLD

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 CLD

Read More