เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ

Web ID: 15

MP101M

Type: Ambient Air Quality Monitoring

คุณลักษณะเฉพาะ

 • ตรวจวิเคราะห์ PM-10 , PM-2.5 , PM-1 หรือ TSP
 • เทคนิค Beta Attenuation
 • ช่วงการตรวจวัด  0 - 1000 µg/m3
 • ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้ 0.5 µg/m3 ที่ข้อมูลเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
 • รอบการตรวจวัด 1/2, 1, 2, 3, 6, 12, 24 ชั่วโมง จนถึง 96 ชั่วโมง
 • ม้วนกระดาษกรองใช้งานได้ 1200 ตัวอย่าง สามารถใช้งานได้มากกว่า 3 ปี ต่อม้วน ที่รอบการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

 

จุดเด่น

 • วัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่แท้จริง โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีจากสีหรือจากรูปร่างของอนุภาคฝุ่น
 • หน้าจอแสดงไดอะแกรมการทำงานของระบบเป็น Real-time ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด
 • เครื่องเป็น Web Server สามารถเข้าไปตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง การตั้งค่า การสั่ง Calibration แสดงผลการตรวจวัดเป็น Real-time หรือดึงข้อมูลการตรวจวัด โดยผ่าน Internet Web Browser ได้ง่ายและสะดวกมาก จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง IOS และ Android
 • มีพอร์ท RS232 / RS422, พอร์ท USB และพอร์ท TCP/IP Ethernet
 • มี Option ใช้เทคนิค Light Scattering ตรวจวัดค่า PM-10, PM-2.5, PM-1 และ TSP เป็น Real-time โดยใช้ Inlet เดียวกัน

 

การรับรองมาตรฐาน (Approved)

 • สำหรับ PM-10

-          U.S.EPA หมายเลข EQPM-0404-151

-          EN 12341 (I-CNR 087/2004, F-LCSQA)

 • สำหรับ PM-2.5

-          U.S.EPA หมายเลข EQPM-1013-211

-          EN 14907 (F-LCSQA)

 

ความสอดคล้องมาตรฐาน (Compliant)

 • ISO10473:2000

AC32M

NOx

Read More

AS32M

NO2

Read More

AF22M

SO2

Read More

O342M

O3

Read More

MIR 9000H

Hot Wet Multi-Gas Analyzer Model MIR 9000H

Read More

MIR 9000 Blue Box

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 Blue Box

Read More

HOFI

Hot WetSampling System Model HOFI

Read More

CLD

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 CLD

Read More