เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)

Web ID: 3

NOx

Type: Ambient Air Quality Monitoring

จุดเด่น

 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา (Rack 19" / 3U)
 • หน้าจอแสดงไดอะแกรมการทำงานของระบบเป็น Real-time ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด
 • เครื่องเป็น Web Server สามารถเข้าไปตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง การตั้งค่า การสั่ง Calibration แสดงผลการตรวจวัดเป็น Real-time หรือดึงข้อมูลการตรวจวัด โดยผ่าน Internet Web Browser ได้ง่ายและสะดวกมาก จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง IOS และ Android
 • มีพอร์ท RS232 / RS422, พอร์ท USB และพอร์ท TCP/IP Ethernet

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 • ตรวจวิเคราะห์ NO, NO2 และ Nox
 • เทคนิค Chemiluminiscence
 • ช่วงการตรวจวัด  0 - 20 ppm
 • ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้ 0.4 ppb
 • Zero drift น้อยกว่า 0.5 ppb/24 ชั่วโมง
 • Span drift น้อยกว่า 0.5 %/24 ชั่วโมง

 

การรับรองมาตรฐาน (Approved)

 • U.S.EPA หมายเลข RFNA-0202-146
 • TUV รายงานหมายเลข 936/21205818/C

 

ความสอดคล้องมาตรฐาน (Compliant)

 • ISO7996
 • EN14211:2005
 • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU)

AC32M

NOx

Read More

AS32M

NO2

Read More

AF22M

SO2

Read More

O342M

O3

Read More

MIR 9000H

Hot Wet Multi-Gas Analyzer Model MIR 9000H

Read More

MIR 9000 Blue Box

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 Blue Box

Read More

HOFI

Hot WetSampling System Model HOFI

Read More

CLD

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 CLD

Read More