เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

Web ID: 9

H2S

Type: Ambient Air Quality Monitoring

จุดเด่น

 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา (Rack 19" / 3U)
 • หน้าจอแสดงไดอะแกรมการทำงานของระบบเป็น Real-time ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด
 • เครื่องเป็น Web Server สามารถเข้าไปตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง การตั้งค่า การสั่ง Calibration แสดงผลการตรวจวัดเป็น Real-time หรือดึงข้อมูลการตรวจวัด โดยผ่าน Internet Web Browser ได้ง่ายและสะดวกมาก จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง IOS และ Android
 • มีพอร์ท RS232 / RS422, พอร์ท USB และพอร์ท TCP/IP Ethernet

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 • ตรวจวิเคราะห์ SO2 และ H2S
 • เทคนิค UV fluorescence
 • ช่วงการตรวจวัด  0 - 20 ppm
 • ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้ 0.4 ppb
 • Zero drift น้อยกว่า 0.5 ppb/24 ชั่วโมง
 • Span drift น้อยกว่า 0.5 %/24 ชั่วโมง
 • เลือกการตรวจวัดได้เป็น 3 โหมด ได้แก่ (1) วัด SO2 อย่างเดียว (2) วัด H2S อย่างเดียว (3) วัด SO2 และ H2S

 

การรับรองมาตรฐาน (Approved)

 • U.S.EPA หมายเลข EQSA-0802-149 (สำหรับ SO2)
 • TUV รายงานหมายเลข 936/21206773/A (สำหรับ SO2)

 

ความสอดคล้องมาตรฐาน (Compliant)

 • ISO10498 (สำหรับ SO2)
 • EN14212 (สำหรับ SO2)

AC32M

NOx

Read More

AS32M

NO2

Read More

AF22M

SO2

Read More

O342M

O3

Read More

MIR 9000H

Hot Wet Multi-Gas Analyzer Model MIR 9000H

Read More

MIR 9000 Blue Box

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 Blue Box

Read More

HOFI

Hot WetSampling System Model HOFI

Read More

CLD

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 CLD

Read More